O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Jak si usnadnit a zrychlit práci v účetnictví?

Jak si usnadnit a zrychlit práci v účetnictví?

Zveřejněno: 31.07.2013

Požadavky a úkoly na účetní neustále vzrůstají. Pro samé výkazy,  tabulky a statistiky není moc času na samotné účtování. Také se neustále zkracují termíny předávání dat zřizovatelům, nebo krajům a na konci měsíce se musí honem vše proúčtovat, aby data mohla být odeslána. Proto má  firma GORDIC v programu Účetnictví a rozpočet malý modul Správce automatických předkontací. Zde si účetní může nastavit automatické předkontace, nebo protizápisy pravidelně se opakujících účetních operací. Jako jsou bankovní poplatky, předpisy pohledávek, předpisy mezd, úhrada došlé faktury, atd. Ty pak urychlí celý proces účtování. Hlavně pokud organizace účtuje ještě o PAP (podrobný analytický přehled) a např. k běžným dvěma řádkům musí doúčtovat ještě dva řádky PAP.

Jak se používají automatické předkontace?

V programu přes menu Účetnictví\Pořizování\Účtování se dostává do okna pořizovače. Vyplníme potřebný datum, číslo dokladu a překlikneme se do kolonky SU. Syntetický účet nevyplníme, ale zmáčkneme klávesu F4 pro vyvolání číselníku automatických předkontací (obrázek č.1). Zde si zvolíme potřebnou účetní operaci a potvrdíme ji klávesou Enter. Program za nás dle našeho nastavení vyplní SU AU OdPa Pol Zj Uz Orj Org a zastaví se na straně MD DAL podle našeho nastavení. Po vyplnění potřebné částky zmáčkneme Enter a program za nás doúčtuje zbylé řádky.

A jak funguje protizápis?

Opět v okně pořizovače zadáme datum, číslo dokladu, tentokrát navíc i celý první řádek, tedy od SU až po stranu Dal. Budeme se nacházet na novém řádku, již nic neúčtujeme a jen zmáčkneme klávesu F2. Poté se kurzor rozběhne a začne sám od sebe účtovat potřebné řádky. Jak má program vědět, co chceme na druhém řádku účtovat? Jednoduše. V modulu automatických předkontacích jsme si nastavili masku, např. pokud budu účtovat o SU 241 na straně Dal, jako druhý řádek použij účet 321 se stejnou částkou na straně MD. Tedy máme nastaveno účtování zaplacení došlé faktury u příspěvkové organizace.

Kde si účetní může sama automatické předkontace, nebo protizápisy nastavit?

Když spuštíme program Účetnictví a rozpočet, zvolíme menu Souhrn\ Změny\ Správce automatických předkontací. Vzhled pořizovače kontací vidíte na obrázku č. 2.

 

Jak vytvářet kontace, abychom si usnadnili a zrychlili práci, bylo našim organizacím předvedeno při poslední distribuci ekonomických modulů během měsíce července a srpna.  Tvorba kontací bude také hlavním tématem skupinového školení v měsíci říjnu, které pro Vás chystáme. Každý přihlášený uživatel se v naší počítačové učebně seznámí dopodrobna s tvorbou kontací a protizápisů. Proto sledujte naše stránky www.asi.cz a přihlaste se včas, kapacita je omezena.

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika