O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Otevření roku 2014 v ekonomických modulech Gordic

Otevření roku 2014 v ekonomických modulech Gordic

Zveřejněno: 29.11.2013

Již začátkem nového roku potřebujeme vystavovat nové faktury, zapisovat došlé faktury a evidovat nové pokladní doklady. Proto není nutné čekat na návštěvu servisního pracovníka, ale každý si nový rok v modulech Gordic může založit sám. Jen před samotným otevřením doporučujeme v každé agendě provést archivaci dat.

WinUCR – Účetnictví a rozpočet
Než budeme otevírat nový rok, přes menu Účetnictví\ Uzávěrka M\ Archiv si provedeme zálohu dat.
Přes menu Účetnictví\ Organizace si zobrazíme úvodní okno do modulu. Zpracovávaný rok nastavíme na 2014 a potvrdíme klávesou Enter. Program se nás zeptá, zda chceme založit nový rok, zda program nemá nikdo jiný spuštění a zda máme na disku dostatek místa. Po úspěšném otevření se zobrazí protokol, co bylo s programem prováděno. Nemusíme si ho tisknou ani procházet, sestavu můžeme zavřít a na dotaz smazat vytvořený protokol odpovíme Ne. Rok 2014 máme založený.

WinKDF – Kniha došlých faktur (WinKOF, WinKXF)
Před otevřením si přes menu Souhrn\ Archivace provedeme zálohu dat.
Nový rok otevřeme přes menu Souhrn\ Nový rok. Zadáme rok 2014 a potvrdíme OK. Počítač se nás ještě zeptá, zda mají všichni uživatelé program ukončený a zda máme dostatek místa pro soubory nového roku. Nejdůležitější dotaz je pak zda přidat rok 2013 do souboru KDF.ROK pro možnost dalšího zpracování. Zde odpovíme také Ano a rok 2014 je otevřený.
Pokud budeme chtít hradit nějakou loňskou fakturu, do roku 2013 se přepneme přes menu Souhrn\ Změna roku. Tento postup je stejný i pro vystavené (odeslané) faktury a komunikaci s bankou.

WinPOK – Pokladna
Napřed po spuštění pokladny zadáme datum např. 31.12.2013. Tím se dostaneme do roku 2013, kde přes menu Pokladna\ Archivace provedeme archív dat. Program ukončíme.
Po spuštění pokladny v roce 2014 se v kolonce Datum automaticky objeví aktuální datum s rokem 2014. Po potvrzení klávesou Enter se počítač sám zeptá, Založit nový rok? Zvolíme Ano.
Příspěvkové organizace, nebo obce s hospodářskou činností budou ještě potřebovat nastavit počáteční stav pokladny. Při úvodním přihlášení je zapotřebí zadat datum 31.12.2013. Pak se přes menu Pokladna provede Uzávěrka H a po ní uzávěrka R. Ta zobrazí hlášku, Počáteční stav nového roku byl nastaven, zkontrolujte ho.

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika