O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

“V oblasti IT působíme již 19 let.”

Gordic GORDIC® Reseller Specializované informační systémy pro státní správu, samosprávu a bankovnictví Užitečný web Užitečný web Tvorba webových stránek a internetový marketing IT služby IT služby Servisní smlouvy, antivirová řešení ŠkoleníEfektivní školení Akreditovaná školení, GDPR, ECDL školení, počítačová gramotnost, ...

Nepřehlédněte!

Nová akreditace vzdělávacího programu!

Úspěšně jsme pro Vás akreditovali další nové téma.

 

             -   Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního                         zákona, rozšířit,aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak                   správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní                           úprava daná stavebním zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. To vše bude podpořeno aktuální judikaturou k probírané problematice.                     U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

 

                            * vztah stavebního zákona a správního řádu, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
                            * správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
                            * účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
                            * úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové                                        dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
                            * postup před zahájením řízení
                            * průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, dokazování, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části                                čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy
                            * zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty – společné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, závazná                                stanoviska
                            * opravné prostředky – řádné a mimořádné
                            * diskuse, dotazy

                        

O dalších akreditacích vzdělávacích programů Vás budeme pravidelně informovat.

 

Autor: Stanislava Komárková


Gorinfo


HDL