Kariera

Úvodní stranaKariéra › Provoz mzdové agendy ve městě Město Albrechtice a jeho vazba na Personalistiku


Provoz mzdové agendy ve městě Město Albrechtice a jeho vazba na Personalistiku

24.11.2014


 Malebné městečko Město Albrechtice se rozprostírá severozápadně od města Krnov v bezprostřední blízkosti hranic s Polskem. Status města získalo již v roce 1492 od českého krále Vladislava II.

Město se pyšní spoustou zajímavostí. Návštěvníci zavítající do města, mohou například podniknout zajímavý výstup na rozhlednu s unikátní technickou koncepcí, skládající se ze dvou vyhlídkových plošin na dvou věžích propojených lávkou ve výšce 25 metrů nad zemí. Rozhledna nacházející se na Hraničním vrchu (541 m nad m.), byla otevřena v roce 2011. 

Úřad při své činnosti využívá software GORDIC®, již pěknou řádku let. S modulem GINIS PAM – práce a mzdy pracující úředníci od roku 2010.

 

Co PAM vlastně umí

Program je součástí nejrozšířenějšího ekonomického systému pro státní správu a samosprávu v ČR a je určen ke zpracovávání platů a mezd na základě dat pořízených mzdovou účetní.

Slouží k zaúčtování platů a mezd;  výpočtu odpracované a neodpracované doby, náhrad, nemocenské a dalších mzdových a nemzdových prostředků, které se v zaměstnaneckém poměru vyplácí. Vzhledem k využívání systému ve státní správě umí modul pracovat s uvolněnými i neuvolněnými funkcionáři úřadu. Velkou výhodou je možnost sdružení libovolného počtu PPV k jedné osobě, včetně dohod a dalším formám pracovních vztahů. 
K docílení větší efektivity a rychlosti se např. dají předávat výplatky elektronicky. Systém je zajištěn heslem, aby nedošlo ke zneužití dat.

 Fungování programu PAM se na úřadě města Město Abrechtice natolik osvědčilo, že město zažádalo o rozšíření agendy o modul PER – Personalistika.   

 Zdeňka Kostrošová, referentka finančního odboru a mzdová účetní, o situaci říká: „Tento program vlastníme od 1.1.2010. Modul PAM nám usnadňuje práci a funguje velice dobře. V případě potřeby jsou úpravy provedeny servisními pracovníky bez zbytečných odkladů. Modul mzdy obsahuje malou personalistiku, která nabízí některé personální údaje. V této personalistice nám však chybí hlídání některých personálních údajů, a to je hlavní důvod, proč máme zájem o rozšíření o modul PER - Personalistika.“

 
O Personalistiku je v současné době obecně velký zájem, vzhledem k potřebě vést co nejpodrobněji informace o zaměstnancích. Každý zaměstnanec má založenu svoji kartu, kde se zadávají všechny relevantní informace o daném pracovníkovi.  

 

Propojením modulů PAM – práce a mzdy a PER – Personalistika získá úřad plný potenciál obou agend. Dojde k zefektivnění práce nejen pro mzdové účetní, ale i propracovníky personálních oddělení. Např. přechody v rámci změn platových tarifů, výpočty nároku na dovolenou (a další …) jsou prováděny automaticky.

  

V čem spočívá největší spokojenost zákazníků?

Mzdové účetní nejvíce oceňují jednoduchost a snadné ovládání programu PAM a současně zachování maximální funkčnosti programu. Líbí se jim možnost snadného předání příkazů k vyplacením mezd z modulu přímo do banky, k zaúčtování přes modul FUC – Finanční účtárna až k účetní, která vše zaúčtuje díky přednastaveným kontacím. 

 
Personalistika má být nasazena ve zkušebním provozu v prvním čtvrtletí roku 2015. Díky faktu, že v modulu PAM jsou již vloženy mnohé informace o zaměstnancích, ty se při propojení na PER převedou a není nutné jejich nové zapisování do dalšího programu. Mzdová účetní následně doplní chybějící informace v modulu PER a program bude připraven k plnohodnotné práci.

 

Autor: Ing. Tomáš Appl


Fotky:


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz