O firmě

O firmě

Úvodní strana › O firmě

ASI informační technologie s.r.o. je česká společnost, která již od roku 2000 poskytuje a rozvíjí odborné služby v oblasti ekonomických a informačních systémů, tvorby webových stránek a počítačových školení především pro organizace rozpočtové a příspěvkové sféry v oblasti okresů Bruntál, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Svitavy a Šumperk.

Získáte užitečné řešení

Hledáme pro vás ta nejvhodnější řešení vašich běžných i náročnějších požadavků. Cílem společné práce je zajištění bezproblémového fungování informačních technologií Vaší organizace. Podívejte se na produktya služby.

Odborný tým vám předá zkušenosti

Kvalitních výsledků dosáhnete pouze ve spolupráci s odbornými partnery. Vzdělávání našeho týmu specialistů je garantováno renomovanými vzdělávacími institucemi jako jsou Nadace OpenUniversity, Altego, Gopas a Nicom.

Znalosti vám rádi předáme na vašich pracovištích (i v mobilní učebně), nebo v počítačové učebně naší firmy. Připravujeme pro Vás také řadu odborných článků.

 

Doporučené odkazy:

https://gordiccybersec.cz

 

 

 


Kontakty

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

Tel.: +420 583 430 311
E-mail: asi@asi.cz
Datová schránka: 7x6nnke

: 25864394
DIČ: CZ25864394

Číslo účtu: KB Mohelnice: 
19-7005400267/0100 - hlavní účet organizace
115-3957460277/0100 - určen jen pro projekt www.efektivniskoleni.cz

Legislativní odkazy:

Spisová značka: C 23227 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Jednatel společnosti: Bc. Lenka Kindlová, +420 602 564 365, lenka.kindlova@asi.cz


Pracovní doba: Po - Pá 7:30 - 15:30


ETICKÝ KODEX

Společnost ASI má zavedený Compliance program a Etický kodex. Tento proces je se souhlasem převzat od společnosti GORDIC a upraven na podmínky společnosti ASI informační technologie s.r.o. dále jen ASI. Celý proces zakazuje veškerá nelegální jednání. Všichni zaměstnanci ASI, ale i všechny subjekty (společnosti, konzultanti, agenti, zástupci, atd., včetně zaměstnanců těchto subjektů) jednající ve jménu a ve prospěch ASI či v jejím zastoupení, nebo subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání ve jménu a ve prospěch společnosti ASI či v jejím zastoupení jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování. 

Společnost ASI tímto deklaruje svojí základní zásadu a upozorňuje všechny subjekty, které podléhají působnosti tomuto Etickému kodexu, že je pro ni nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by jí mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v její prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu s požadovanými základními pravidly jednání společnosti ASI a v přímém rozporu se zájmy společnosti ASI a jejího vedení.

Etický kodex

Etický kodex byl vytvořen za účelem posílení řízení společnosti a dobrovolných aktivit v duchu uznávaných mezinárodních doporučení a je důležitou součástí Compliance programu.

Etický kodex vymezuje obecně uznávané etické zásady týkající se:

  • dodržování právních předpisů,
  • jednání zaměstnanců a obchodních partnerů se zákazníky,
  • pravidel střetu zájmů, pravidel zacházení s informacemi a povinnost mlčenlivosti,
  • řešení stížností a podnětů.
  • žádosti o dar, sponzorský příspěvek

Etická linka a pravidla jejího použití

Jako součást compliance programu byla zřízena Etická linka na adrese zdenek.kindl@asi.cz, jejímž prostřednictvím je možné učinit anonymní podání viz formulář níže a oznámit tak podezření na zjištěné neetické jednání, které se týká zejména:

  • porušení právních předpisů,
  • porušení interních norem společnosti,
  • porušení pravidel Etického kodexu.

Všechna nahlášená oznámení týkající se neetického jednání řeší Compliance manager společnosti – Ing. Zdeněk Kindl. V jeho působnosti je tedy detailní prošetření učiněných oznámení a z toho pak vyvození patřičných důsledků.

Oznamovatel může učinit podání s odkazem na své kontaktní informace nebo zcela anonymně. Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje na Compliance managera:

Ing. Zdeněk Kindl

tel. 602 564 366

email: zdenek.kindl@asi.cz