Povedlo se


Jak na přípravu jednání a porad

Modul USN - proč pořídit tento modul a začít s jeho používáním? Pracujete ve státní správě, na obci či městě? Zpracováváte a připravujete pro jednotlivá jednání materiály ať už pro výbory, komise, zastupitelstva a rady? Tak právě pro Vás je určen...

Přečíst celé 20.11.2023

DDP - systémy odpadového hospodářství

 I modul DDP řady SQL je připraven na nové způsoby výběru a platby za komunální odpad. Přecházíte momentálně na nový systém odpadového hospodářství nebo na systém slev při třídění odpadů? Máme pro vás řešení díky našemu modulu DDP. Je čí...

Přečíst celé 20.11.2023

Velká novela zákoníku práce

 GINIS JE PŘIPRAVENÝ NA VELKOU NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 19.9.2023 vychází ve Sbírce zákonů v částce 132 zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Úči...

Přečíst celé 20.11.2023

Není konverze jako konverze

V poslední době se setkáváme s častými problémy, co se týká konverzí dokumentů. Máme 3 typy konverzí, které se od sebe zásadně liší, a při nesprávném použití může dojít ke ztrátě originálu dokumentu. Typy konverzí: Tlačítko konver...

Přečíst celé 17.10.2023

Časté chyby při skartačním řízení

Skartační řízení se do nedávné doby provádělo pouze papírovou formou. Nyní se ale provádí jak formou papírovou nad dokumenty do roku 2011 včetně, tak od roku 2012 formou elektronickou. Papírová forma skartačního řízení: Při skartačním řízení papír...

Přečíst celé 17.10.2023

Vrbno pod Pradědem chce být efektivním úřadem

Vrbno pod Pradědem zefektivňuje svůj úřad. V rámci rozsáhlého projektu zde proběhla implementace Portálu občana, modulu Evidence smluv (SML) a propojení modulu Usnesení-porady (USN) od společnosti Gordic s hlasovacím systémem MINISTR. Prostřednictvím Portálu o...

Přečíst celé 07.09.2023

Seznam nadcházejících školeních k modulům GINIS Express SQL

Od září jsme si pro Vás připravili nové termíny školení práce s moduly GINIS Express. Tyto školení se konají v naší počítačové učebně v Mohelnice. Školení jsou určena jak pro začínající uživatele, tak pro pokročilé. Cílem je seznámi...

Přečíst celé 01.09.2023

Microsoft Azure - nasazení a správa cloudu.

  Ve dnech 17.7. až 20.7. jsem se zúčastnil školení [MOC AZ-104] Microsoft Azure - nasazení a správa cloudu. Školení bylo zajištěno firmou GOPAS s.r.o. Čtyřdenní školení bylo zaměřeno na znalostní oblasti administrátora Azure.  Cílem ku...

Přečíst celé 01.08.2023

Workshop distributora GORDIC® Distributor BNSOFT

  Dne 20.04.2023 se uskutečnil v obci Olomučany v Hotelu Olberg workshop vedený panem Robertem Stuchlíkem z firmy Altego s.r.o. zaměřený na problematiku vhodné formy komunikace ONLINE/OFFLINE/FACE TO FACE 2. Workshopu se účastnili zaměstnanci firem BNSOFT s.r.o.,...

Přečíst celé 25.04.2023

Nově akreditované téma Elektronická spisová služba Gordic

Elektronická spisová služba Gordic Akreditace MVČR: AK/PV-230/2023 - AK/VE-116/2023 Elektronická spisová služba je aktuálně hodně poptávané téma, proto jsme pro Vás zajistili akreditované školení. Na něm se dozvíte vše potřebné od zakládání jednotl...

Přečíst celé 20.03.2023

Metodické setkání státního okresního archivu Šumperk

Státní okresní archiv Šumperk si připravil pro své původce metodické setkání na téma výkon spisové služby v elektronickém systému spisové služby GINIS. Setkání se uskutečnila ve čtyřech termínech. Přičemž dva termíny byly určeny primárně pro školy...

Přečíst celé 20.03.2023

Změny v CSUIS a modulu PED – Podání elektronických dat

Od roku 2023 začala státní pokladna do zpráv o výsledcích zpracování zasílat nové typy [JVKOK] a [EVKWT], které starší verze modulu PED (4.11.6 a nižší) nezná, a tak je označí jako „Chyba při zpracování“. Pokud jste odeslali své výkazy do CSUIS a v...

Přečíst celé 30.01.2023

Mimořádná vícedenní výluka ISDS 31. 12. 2022 – 02. 01. 2023

Vážení uživatelé. Předáváme informaci od provozovatele systému datových schránek o mimořádné vícedenní výluce. Vážení uživatelé datových schránek, dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek...

Přečíst celé 02.01.2023

V roce 2024 skončí podpora verze WIN systému GINIS Express (G0)

Je to více jak 23 let, kdy naši zákazníci přecházeli z dosové verze GINIS Express na verzi Windows. A opět nastává doba, kdy je nutné se posunout dál. S platností od 24.1.2024 přestane společnost Gordic vydávat aktualizace aplikací svého systému GINI...

Přečíst celé 31.12.2022

Jak využíváme AZURE App Service?

 Pomocí této služby jsme schopni spravovat, řídit a sledovat naše webové aplikace. Zajistit tak stoprocentní bezpečnost s minimálním rizikem a nákladovostí. Vše v prostředí Microsoft Azure pomocí portal.azure.com   Pomocí této služby jsme schopni n...

Přečíst celé 28.12.2022

Přístup do CMS prostřednictvím KIVS

Od letošního dubna rozesílá Ministerstvo vnitra informační sdělení, že k 31. 12. 2022 ukončí přístup do základních registrů z veřejných IP adres. Přístup do prostředí Centrálního místa služeb (CMS) bude povolen pouze prostřednictvím Komunikační infra...

Přečíst celé 23.12.2022

Konec platnosti certifikace bílých tokenů TokenME od Postsignum 31. 12. 2022

Jak jsme vás již informovali v článku z května tohoto roku, PostSignum informujeme o postupném vyřazování kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů USB token TokenME první generace a čipová karta Crypto Java Card (dál...

Přečíst celé 23.12.2022