Kariera

Úvodní stranaKariéra › Služby, které realizujeme během voleb


Služby, které realizujeme během voleb

31.05.2019


Služby, které realizujeme během voleb.

Poslední dobou jsou v naší republice každý rok nějaké volby. Některé roky až do roku 2027 půjdeme k volebním schránkám i dvakrát ročně. Nyní v květnu proběhly náročné volby do Evropského Parlamentu. V příštím roce budou volby do zastupitelstev krajů a někde do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Předtím, než přijdou voliči k volebním schránkám je fáze sestavování volebních seznamů pro volební komise. Každé volby jsou v mnoha věcech odlišné, každé se řídí jiným zákonem a jinak se nahlíží např. na občany ve výkonu trestu, hospitalizovaným v nemocnici, atd. Ve většině obcí je příprava volebního seznamu jen na jedné osobě. Proto si většina obecních a městských úřadů nechá s náročnou přípravou pomoct.  Naše firma má pro problematiku voleb proškoleného pracovníka s mnohaletou praxí.

Ve fázi přípravy volebních seznamů řešíme překážky k výkonu volebního práva občanů, vydané voličské průkazy, zvláštní seznamy, atd. Velmi důležitá je také aktualizace registru obyvatel dané obce a porovnání se skutečným stavem z Informačního systému evidence obyvatel. Obec, která má zakoupené rozšíření Registru obyvatel GINIS (ROB) o sledování změn ze základních registrů, řeší většinou jen drobné rozdíly nebo vůbec žádné. Sledování změn z ISZR jim poskytne i údaje jako jsou změna jména a příjmení, změna bydliště s adresou, apod. Takové informace se z dávek z Portálu veřejné správy nemohou dozvědět.

Po vyřešení konfliktů se skutečným stavem a zadání potřebných parametrů k volbám, program na základě kritérií sestaví výpis seznamu voličů, který se předává volebním komisím. Doposud jsme ve spojitosti s volebními seznamy neřešili žádné zásadní problémy.

Reference:

Ráda bych touto cestou poděkovala za přípravu volebních seznamů pro volby do Evropského parlamentu. Spolupráce s panem Bc. Winigem byla výborná a rozhodně byla přínosem ve smyslu jak správného vedení seznamů, tak samotných tisků sestav pro roznášku a pro okrskové volební komise.

Obecní úřad Bludov, Ludmila Skoumalová, matrika, evidence obyvatel.

Přípravu volebních seznamů pro volby do  EP 2019 na Obci Police prováděl p.Tomáš Winige. Příprava těchto volebních seznamů, je pro naši organizaci přínosná a využíváme ji pravidelně. Pomáhá nám snížit administrativní náročnost při přípravě a zpracování voleb. Dalším přínosem je zajištění aktuálnosti údajů díky propojení na aktuální evidenci obyvatel. Dále oceňujeme možnost tisku různých tipů volebních seznamů a seznamů pro roznášku volebních lístků.

Obecní úřad Police, Lenka Seidenglanzová, referentka.

Přípravu volebních seznamů, k nám na obec, jezdí pravidelně chystat pan Winige. Jsem s tímto velmi spokojená. Vše mi vysvětlí a seznamy pro roznášku i hlavní seznamy pro komisi jsou přehledné.

Obecní úřad Moravičany, Dana Křepská, referent státní správy a samosprávy.

Zpracování firmou ASI bylo pro nás velkým přínosem především z časového a profesního hlediska. Vyhotovení volebních seznamů bylo rychlé a precizní.

Obecní úřad Velké Losiny, Ivana Tomášková, DiS., matrika, evidence obyvatel.

 

Některým obecním a městským úřadům také nabízíme možnost pronájmu výpočetní a reprografické techniky do volebních okrsků. Naši pracovníci připravují počítače a tiskárny pro bezproblémové použití v rámci zpracování výsledků jednotlivých volebních okrsků včetně jejich rozvozu do volebních místností. Obecní úřady tak nemusí poskytovat volebním komisím své počítače s citlivými daty.

Reference:

Chtěl bych poděkovat za pomoc při přípravě voleb v našem volebním okrsku Krchleby. Po vzájemné dohodě, zadání objednávky a dohodnutí termínu brzy ráno v den voleb do Evropského parlamentu, bylo ze strany Vaší firmy postupováno naprosto profesionálně.

Byla dodržena přesně dohodnutá doba a průběh instalace PC s tiskárnou včetně stažení a nainstalování příslušného programu pro vyplnění hlasovacích listin byl velmi rychlý. V průběhu vlastních voleb se v našem okrsku nevyskytly žádné problémy s instalovanou technikou také díky kvalitně poskytnuté služby z Vaší strany.

Obecní úřad Krchleby, Vojtěch Keszeli, starosta.

Obecní úřad Lukavice již několikrát využil možnosti pronájmu výpočetní techniky ke sčítání hlasů při volbách  od firmy  ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice. Spolupracujeme s Bc. Tomášem Winige. Služba pronájmu notebooku a tiskárny je bezproblémová. S přístupem a službami p. Winige jsme spokojeni.

Obecní úřad Lukavice, Liběna Jarošová, účetní.


Fotky:


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).