Kariera

Úvodní stranaKariéra › Digitalizace procesů Městského úřadu Moravský Beroun


Digitalizace procesů Městského úřadu Moravský Beroun

20.01.2016


 Úroveň informačních technologií a bezpečnostní politika měst a obcí nebyly nikdy nastaveny na jednotnou úroveň. Po zrušení okresních úřadů v roce 2003 převzaly obce s rozšířenou působností (ORP) další agendy a ty si opět každé ORP řešilo dle svých možností včetně aktuální technické a technologické vybavenosti. Tím došlo k nárůstu rozdílů mezi jednotlivými ORP ve výkonu veřejné správy.

 Následně došlo k výraznému rozvoji elektronizace služeb (projekt CZECH Point, datové schránky, základní registry, aj.) na obcích a jejich další individualizaci. Výsledkem je nejednotnost bezpečnostních politik, která mimo jiné znamená různé pojetí bezpečnosti služeb TC.

 Cílem oblasti intervence IOP 22 je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

 Projekt „Výzva 22 - Moravský Beroun“ je součástí celostátního operačního programu, oblast intervence 2.1 IOP, v rámci kterého budou na úrovni města Moravský Beroun realizovány takové aktivity, které mají za cíl posílení bezpečnosti dat, elektronizaci procesů, digitalizaci dat, přiblížení úřadu občanovi aj., čímž se zefektivní výkon veřejné správy a naplní vize eGovermentu v ČR. V rámci projektu se uskuteční např. napojení spisové služby (SSL) města na krajskou digitální spisovnu (KDS), digitalizace dat úřadu či zvýšení bezpečnosti provozu serverové části IT organizace. Celková výše způsobilých výdajů projektu je 1 954 029 Kč, z toho dotace ze strukturálního fondu ERDF je 85% a 15% je spolufinancováno z rozpočtu města. Projekt je realizován městem Moravský Beroun.

 Projekt: „Výzva 22 - Moravský Beroun” 

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09539 
Výzva č. 22 v rámci IOP - Zavádění ICT v územní veřejné správě

Ing. Roman Mondek 
tajemník MěÚ

 


Fotky:


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz