GORDIC Region tour 2013 je za námi


08.08.2013

Pro setkání uživatelů systému GINIS, které se konalo 30. - 31. května 2013, jsme se rozhodli změnit místo konání a zavítali jsme k brněnské přehradě do hotelu Atlantis v Rozdrojovicích. Zde se sešlo přes 100 uživatelů, kteří si vyslechli novinky v programech GORDIC a připravované změny.

Z programu:

 • ISZR – základní registry po roce fungování - řešení přístupu jednotlivých agend, volby, praktické využití, kontrola ESU, …
 • Otevřený úřad - komunikace občana s úřadem – pilotní projekt portálu nad pohledávkami GINIS, rozklikávací rozpočet a další rozvojové prvky
 • MOIS – formulářový systém pro sběr dat z terénu
 • Certifikovaná školení – školení na míru
 • Avizace v systému GINIS
 • Možnosti rozvoje SSL (šablony a tok dokumentů, trasy, formuláře,...)
 • Možnosti rozvoje technologických center (TC) - Úřední deska – možnost řešení v rámci TC, Řešení vzdálených přístupů a využití aplikací na HW TC – např. PAM
 • Vazba na TC kraje – krajskou digitální spisovnu (JMK, KUOL) - Práce s el. dokumenty (nové nástroje  PAR, PPO, SUD, SPI, ESK), Skenování dokumentů (skenovací linky, zkušenosti jednotlivých zákazníků, aktuality, možnosti)
 • Řízené schvalování rozpočtu – pilotní projekt zkušenosti
 • Novela zákona o DPH a úpravy v IS GINIS
 • Zákon o odpovědnosti majitele vozidla – dopad do DDP a PRR
 • Insolvence – zapracování do IS GINIS, řešení při vymáhání v DDP apod

Tato setkání umožňují uživatelům předávat si navzájem své zkušenosti z provozu systému a konzultovat případné dotazy s pracovníky GORDICu.

 

V neformální části se zákazníci věnovali sportovním aktivitám - bowlingu, stolnímu tenisu, diskotéce a pár otužilců si zaplavalo ve venkovním bazénu. Druhý den jsme hromadně vyrazili na výlet lodí po Brněnské přehradě a na prohlídku hradu Veveří. Počasí se druhý den naštěstí umoudřilo a po dobu výletu nepršelo.

 

Děkujeme zákazníkům za přízeň a za náměty na další rozvoj systému a služeb. Těšíme se na další rok s Vámi.


Fotky:


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz