RAK – Registr autorizovaných konverzí


02.11.2021

Modul RAK – registr autorizovaných konverzí slouží k provádění autorizované konverze a podporu jejich povinné evidence. Je efektivní součástí při práci se spisové službou.

Můžeme zde provádět konverzi do listinné podoby, digitální podoby nebo opravu nevalidního PDF (jiný formát než PDF/2a).

Usnadňuje uživateli proces prováděné konverze a umožňuje mu soustředit se především na porovnávání obsahu vstupu a výstupu.

 

Uveďme si pár příkladů:

1.Na obec přijde dokument v papíru:

Při konverzi do listinné podoby modul RAK umožňuje otevření zprávy, kde ověříme platnost kvalifikovaných elektronických podpisů a časových razítek. Zobrazení seznamu elektronických dokumentů a po tisku vytištění ověřovací doložky se všemi náležitostmi.

 2.Na obec přijde dokument, email nebo DS např s Žádostí:

Při konverzi do digitální podoby naskenujeme dokument a ten se nám zobrazí v modulu RAK. Vytvoří datovou zprávu, opatří ji kvalifikovaným podpisem a časovým razítkem. Výslednou datovou zprávu odešle do datové schránky žadatele nebo uloží na elektronický nosič.

 3.Na obec přijde email nebo DS v nevalidním formátu pro elektronickou skartaci:

Při konverzi z digitální podoby do digitální podoby se nám dokument zobrazí v modulu RAK a při vytvoření nového digitálního dokumentu ve validním formátu ji modul opatří doložkou s kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem. Tento proces se používá při opravě metadat nevalidních dokumentů v digitální podobě.

 

 

 

 

 

 

 


Fotky:

Přílohy:

katalogovy_list.pdf


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.