Krajská vzdělávací akce a jednání krajské sekce Olomouckého kraje -Loučná nad Desnou


04.12.2019

Dne 22. 10. 2019 se v obci Kouty nad Desnou v krásném prostředí jesenických hor, v Ski Areálu Kouty konalo setkání tajemníků Olomouckého kraje. Zde jsme byli pozvání, abychom všem zúčastněným prezentovali naši úspěšnou implementaci z Města Šumperk a to E-fakturu od České spořitelny do modulu GINIS Standard DDP – daně dávky poplatky. Úvodní slovo prezentace za Město Šumperk měl vedoucí oddělení informatiky Ing. Pavel Kouřil, který na začátku shrnul již dříve provedené kroky k digitalizaci ekonomických procesů Města Šumperk. A to zavedení E-faktury pro došlé a vystavené faktury v systému GINIS Standard, dále zavedení elektronických finančních kontrol a schvalovacích procesů. Elektronická evidence probíhá i u modulu Evidence smluv a objednávek, opět s elektronickým schvalovacím procesem.
Pak již mluvil náš produktový specialista a metodik Jiří Ferbínek. Zúčastněným představil co E-faktura od České spořitelny je, jaké má přínosy pro občana a město a jak probíhalo nasazování tohoto rozšíření na Městě Šumperk. Po skončení prezentace probíhala diskuze, prezentované téma tajemníky Olomouckého kraje zaujalo.
 
Co je E-faktura České spořitelny?
E-faktury umožňují občanům komfortní způsob platby poplatků prostřednictvím internetového bankovnictví, a to díky jeho propojení s informačním systémem GINIS. Lidem tak odpadá nepopulární běhání se složenkami či hledání drobných k zaplacení.
Občan dostává výzvu k uhrazení místních poplatků do svého internetového bankovnictví.
 
Jak E-faktura funguje?
1. Žádost o nastavení služby
- Občan si o E-fakturu požádá ve své bance nebo internetovém bankovnictví. Správce pohledávky na úřadě pravidelně provádí stahování žádostí o E-fakturu. Po odkontrolování a nastavení požadavku občana posílá informace zpět bance.
- Občan si o využívání služby E-faktury požádá u svého správce pohledávky, např. při přihlašování k trvalému pobytu na úřadě. Při evidenci poplatníka probíhá komunikace mezi úřadem a bankou, kdy banka zkontroluje číslo účtu poplatníka. Po kontrole je E-faktura aktivní
 
2. Zasílání výzev k uhrazení místních poplatků
- Správce pohledávky nad dlužnými poplatníky generuje dávku E-faktury s výzvou k úhradě. Toto dávka je odeslána do banky.
 
3. Úhrada E-faktury poplatníkem
- Poplatník nalezne E-fakturu ve svém internetovém bankovnictví.

- Po pár kliknutí na tlačítka Zaplatit a Podepsat je místní poplatek uhrazen 


Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.