Microsoft Azure - vstup do problematiky


13.06.2022

 Ve dnech 9.6. až 10.6. jsem se zúčastnil školení Microsoft Azure - vstup do problematiky (MOC AZ-900).

Školení bylo zajištěno firmou GOPAS s.r.o. a bylo dostupné jak na pobočkách v Praze, Brně, i v Bratislavě.

Dvoudenní školení, které mě seznámilo s možnostmi Microsoft Azure, s jeho nabízenými službami. Cílem kurzu bylo poskytnout rychlý přehled a vstup do problematiky k přípravě na certifikační zkoušku AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals.

 

Na školení jsem byl obeznámen s problematikou:

 • Virtuálních zařízení, webových aplikací, správa dat s možností nastavení přístupu a zabezpečení
 • Vytvoření SQL databáze
 • Implementace routovací tabulky pro komunikaci s datovými centry
 • Možnost nastavení šablony pro opětovné založení virtuálního zařízení
 • Práce s PowerShell, pomocné příkazy pro vypsaní procedur
 • Nastavení zámku pro omezení přístupu uživatelů s účtem Microsoft.
 • (DHCP) dynamické přidělování adres, tak aby komunikace šla přes komunikační bod ležící v Praze nikoli přes oceán do Ameriky
 • Filtrování a směrování provozu sítě, integrace, omezení a zóny dostupnosti
 • Správa přístupu (read-only, contributor, owner), práce se Storage account, kontejnery a klíče pro získaní tokenu k jejímu čtení a správu
 • Vysvětlení pojmu škálování, úprava výkonu pro ekologické a ekonomické nakládání s výpočetním výkonem
 • Resource Group, pro systematické nastaveni infrastruktury aplikace. Lze si představit jako ukládání souboru do složek, pouze ale v první úrovni, nikoli složka ve složce
 • Monitorování pomocí Azure Monitor, sledování výkonu, bezpečnosti a využití s možnost zasílání notifikačních emailu při převršení výkonu či potenciální hrozbě kyberútoku
 • Správa uživatelů, skupin a identit
 • Správné nacenění služeb (plán) pro správu nákladu služeb

 V poslední den kurzu všichni studenti obdrželi certifikát o absolvování kurzu a přístup do testovacího prostředí.

 


Fotky:


Autor:

František Marada

LAMP Stack Web Developer

Microsoft Azure Developer