Konference ISSS/V4DIS


04.04.2017

Mezinárodní konference, zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), právě probíhá v Konkresovém centru ALDIS v Hradci Králové.

Ve dnech 3. - 4. 4. 2017 zazní přes 200 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí přibližně 110 firem a organizací. Zájem o tuto akci čítá více než 2300 účastníků.

Každoročně se této prestižní konference účastníme také, a to pod záštitou firmy GORDIC, která je jedním z partnerů akce a současně také jedním z vystavovatelů.

 

Hlavními tématy letošního ročníku jsou zejména:

  • Co je v e-governmentu nového na národní i evropské úrovni
  • Elektronická identita, důvěryhodné služby (eIDAS)
  • Koncept Smart Cities – chytrá řešení pro chytrá města, internet věcí (IoT)
  • Otevřená data a transparentnost veřejné správy
  • Mobilní technologie, cloud, konektivita, kybernetická bezpečnost
  • Elektronizace zdravotnictví, e-justice, e-turismus, GIS
  • Financování projektů, veřejné zakázky, podpora regionálního rozvoje
  • V4DIS – informatizace veřejné správy v regionu V4
  • Zlatý erb, Český zavináč, Biblioweb a další populární soutěže
  • Doprovodné akce (setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apod.), panelové diskuse

Zdroj: www.isss.cz


Fotky:


Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor.