Jednání skupiny iOK (informatici Olomouckého kraje)


10.07.2019

 Ve dnech 25. 4. - 26. 4. 2019  se uskutečnilo v prostorách hotelu MESIT na Horní Bečvě jednání skupiny informatiků Olomouckého kraje. 

Jednání probíhalo formou výměny informací o stavu projektů jednotlivých subjektů veřejné správy Olomouckého kraje v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií.
Bylo velkým přínosem získat poznatky o průběhu realizace konkrétního záměru zejména pro budoucí rozhodování a pro volbu postupu.

Zajímavé informace a novinky z oblasti ICT jste mohli získat od těchto společností, které měly možnost se odprezentovat: 

 Com-Sys TRADE spol. s r.o., Software602 a.s., ICZ a.s., Gordic spol. s r.o., VmWare, TescoSW a.s., MeritGroup a.s., Proact Czech Republic, s.r.o. / Dell, VISITECH A.S.

 

První den programu: 

 • 9:00 – 9:40 Úvod – organizační pokyny
 • Disková pole – DELL
 • 9:40 – 10:20 Security Operation Center formou služby - Visitech
 • 10:20 – 11:00 Portál občana, elektronické služby města - GORDIC - za VAR ASI prezentoval kolega Jakub Jeřábek, DiS. 
 • 11:00 – 11:40 eGOV Cloud - Vmware
 • 11:40 – 12:20 Dark Data Assement – ProAct
 • 12:30 – 14:00 Oběd
 • 14:00 – 14:40 Model EMA+, MAJA a SmartPlug - TescoSW
 • 14:40 – 15:20 Digitalizace, bezpečné dlouhodobé důvěryhodné ukládání, bezpečná výměna dat - ICZ
 • 15:20 – 16:00 602 aktuálních informací – SW602
 • 16:00 – 16:40 Network Virtualization / Security Software – Merit Group 
 • 16:40 – 18:00 Individuální konzultace s přednášejícími 

Následující den byla probrána tato témata:

Evidence agend, činostních rolí a kontrola na položky; Digitální podpisy, karty, tokeny a správa celého prostředí; Zlatý erb, TheBest2019, eOSOBNOST – propagace IC; OpenData, OpenSource, iOK společně a po obědě byl program ukončen. 
 


Fotky:


Autor:

Lucie Trnečková

Organizace školení, obchodní a redakční činnost, marketing

Je součástí vzdělávacího týmu. www.efektivniskoleni.cz