Metodický portál GORDIC – doporučený výběr NEPŘEHLÉDNĚTE


05.05.2022

V minulém článku jsme Vás informovali a vzniku a struktuře metodického portálu firmy Gordic, který není určen jen pro ekonomiku, ale také metodiku spisové služby, nebo mezd. Níže Vám přináším výběr ekonomických témat, který by neměl uniknout Vaší pozornosti.

 
Pomoc Ukrajině - změna ve výkazu FIN 2-12 M
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/novinky-detail?uuid=400516
 
Metodiky GORDIC 2022 ke stažení
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/metodiky

Přiznání k dani z příjmů za rok 2021
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/clanky-detail?uuid=400030
 
Úpravy dat v počátečních stavech PAP roku 2022 v souvislosti se změnami v metodice MF ČR dle metodiky Gordic
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/postupy-a-navody-detail?uuid=400290
 
MFČR – Metodická pomůcka k transferům
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/novinky-detail?uuid=400492
 
Aktualizace Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/novinky-detail?uuid=400486
 
Vytvoření podkladů pro státní závěrečný účet dle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb. v programu GINIS Express UCR
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/postupy-a-navody-detail?uuid=400286
 
Komunální odpad z hlediska rozpočtové skladby pro rok 2022
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/novinky-detail?uuid=400470
 
Vazba mezi účetními zápisy a jejich vliv na Přiznání k dani z přidané hodnoty
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/postupy-a-navody-detail?uuid=400169

Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.