Školení BOZP a PO pro zaměstnance z ASI informační technologie


17.05.2019

 V pondělí 6. května v naší učebně proběhlo dvouhodinové školení na téma Bezpečnost práce na pracovišti a požární ochrana s odbornicí na problematiku s paní Ing. Šinclovou.

Prošli jsme si konkrétní situace a každý z nás absolvoval test o základních znalostech, které jsou nedílnou součástí při ochraně zdraví zaměstnanců, bezpečí a předcházení materiálních škod.

  • Ohledně péče o zdraví na pracovišti jsme si zmínili, na která opatření je nutné dbát a jak jednat v případě, že k nehodě dojde a jak ji ohlásit a zapsat.
  • Zopakovali jsme si, kde se v budově firmy nachází hasicí přístroje, a který k čemu slouží a nahlédli jsme i do evakuačního plánu.

Tohle školení je nutné opakovat jednou za 2 roky.


Fotky:


Autor:

Lucie Trnečková

Organizace školení, obchodní a redakční činnost, marketing

Je součástí vzdělávacího týmu. www.efektivniskoleni.cz