Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivního portálu


05.05.2022

 

V termínu 3.5.2022 proběhlo online školení na Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivu. Školení bylo připraveno přímo Národním archivem.

Určeno bylo původcům spisové služby, dodavatelům spisové služby a archivářům.

 

Byla zde probírána témata k elektronické skartaci:

  • E-skartace v praxi
  • dosavadní zkušenosti na základě analýzy
  • nejčastější problémy a doporučení
  • datové SIP balíčky a jejich validace 
  • postupy na portále
  • diskuze

 

 Vzhledem k povinnosti elektronické skartace (povinnost provádět elektronickou skartaci z elektronické spisové služby mají původci od roku 2012, realizovaná prostřednictvím Národního portálu zpřístupněna od dubna 2017), byl o daný seminář obrovský zájem.  Maximální počet přihlášení byl omezen na 500 účastníků. 

 

Z toho důvodu Národní archiv pořídil záznam, který zpřístupnil k nahlédnutí a ke stažení na adrese: https://portal.nacr.cz/cro/webinar-pro-puvodce-3-5-2022/ .

Mimo samotného záznamu je možné stáhnout také prezentace k dané problematice. Současně zde najdete také emailovou adresu na Národní archiv, kde můžete zasílat dotazy.

 

zdroj: https://portal.nacr.cz/

 


Fotky:


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.