Představujeme vám Osobní portál občana


02.11.2021

Chcete umožnit svým občanům, aby mohli své záležitosti vyřizovat v pohodlí svého domova? Zjistit svůj stav závazků a uhradit je? Přihlásit psa, podat žádost? Přibývá stále více občanů, kteří mají o tyto služby zájem. Ať už z důvodu pozdního návratu z práce, nechutě stát frontu na úřadu, nebo obavy z covidu. Osobní portál občana (OSP) představuje jednoduchou cestu, jak těmto občanům vyjít vstříc.

OSP je nový produkt firmy GORDIC určený pro menší organizace.
Doporučujeme používání Osobního portálu občana s některým z informačních systémů GINIS. Ať už vazba na GINIS Express DDP – daně dávky poplatky, nebo spisovou službu SSD05.

Základní funkce

Osobního portálu občana:
- elektronická úřední deska s přehledným řazením
- podání žádostí díky inteligentním formulářům
- přehled poplatků občana: neuhrazeno, uhrazeno
- zobrazení stavu podání: podáno, v řešení, vyřízeno
- platba poplatků kartou nebo QR kódem v mobilu
- hlášení závad prostřednictvím intuitivního formuláře

S jakými životními situacemi pomůže náš Osobní portál občana?
Evidence obyvatel, místní poplatky, matriční záležitosti, školství, dopravní záležitosti, životní prostředí, majetkové záležitosti, osobní doklady a průkazy, výstavba, pozemní komunikace, ostatní záležitosti. Provoz Osobního portálu občana je možný na vlastním hardware organizace, nebo je možné využít provozu v Cloudu. Organizace si může OSP zakoupit, nebo využít varianty pronájmu SaaS (software jako služba)


Fotky:

Přílohy:

ospletak.pdf


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.