Školení programového vybavení GORDIC G0 WIN pro zákazníky


08.06.2011

 

V letošním roce jsme pro naše zákazníky uspořádali dvě školení na ekonomický program Gordic, řady WIN. Cílem bylo nabídnout jinou alternativu k pravidelným návštěvám u zákazníka.

 

Vše probíhalo v naší počítačové učebně v Mohelnici. Přínosem pro zákazníky může být menší počet účastníků cca 10. Tedy lektor se může více věnovat každému z nich a uživatelé se i méně stydí při pokládání dotazů. Další přínos pro organizaci je nižší cena.

Školení bylo určeno jak pro začínající uživatele, tak i více pokročilé. Za cíl jsme si dali seznámit se podrobněji s provázaností jednotlivých modulů a využívaní při účtování automatických kontací. Pracovali jsme s moduly Účetnictví a rozpočet, kniha došlých faktur a komunikace s bankou.

Předvedli jsme si použití návrhu krytí, tvorbu automatické předkontace, proúčtování bankovního výpisu v komunikaci s bankou a práci s DPH od 1. 4. 2011.

V pořádání těchto školení budeme dále pokračovat. Další plánované bude určeno pro obce a bude zaměřeno na odepisování majetku.

1. Zápis došlé faktury, její účtování pomocí automatické kontace, tisk košilky
2. Stáhnutí bankovního výpisu, napárování, proúčtování v komunikaci s bankou pomocí
automatických kontací, tisk účetního dokladu
3. Tvorba automatických kontací
4. Zpracování zálohových faktur, navázání na vyúčtování
5. Tisky modulu Kniha došlých faktur
6. Účetnictví, pořizování, opravný účetní doklad, tisky práce v režimu zpětného období, oprava
účtového rozvrhu.
7. Změny v modulech pro účtování DPH od 1. 4. 2011
8. Volná diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Školení GORDIC WIN 2011

Školení GORDIC WIN


Fotky:


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz