Region Tour Blansko 2019


20.06.2019

Letošní rok akce Region Tour proběhla 30.-31.5. ve Wellness hotel Panorama v Blansku. Cílem tohoto setkání je vždy vzájemné předání zkušeností z praktického používání systému GINIS® a prodiskutování možností jeho rozvoje.

V tomto ročníku jste se mohli seznámit s výhledem rozvoje IS GINIS® a produkty firmy GORDIC®a probíraly se témata jako jsou elektronické služby města, ISDOC, chytrá řešení a ohlédnutí za prvním rokem platnosti GDPR.

Dopolední program:

9:00 – 10:50
• Úvod – organizační informace
• Koncept GINIS Webový klient
• Ohlédnutí za rokem platnosti GDPR a co dál
• Chytrá řešení v podmínkách města
• Portál občana – elektronické služby města
• ISDOC – povinnost od roku 2020, mobilní EPK
• USN – příprava materiálů pro jednání zastupitelstva – MěÚ Chropyně

2. část - po obědové přestávce

• 11:30 – 13:00
• Novinky ve verzi 382
• Metodické weby, školení, podpora metodiky
• Elektronické pečetě
• Elektronická archivace včetně ekonomických agend
• ISZR - zpřísňování volání služeb - dopady na aplikace a způsob práce

Video ukázky z prezentace najdete zde:

1. Prezentace pana tajemníka Ing. Roseckého

2. Prezentace kolegy Jiřího Ferbínka

3. Prezentace kolegy Jakuba Jeřábka

Po prezentacích opět následoval volný program, sportovní aktivity, zábava a povídání s kolegy a nechyběl ani raut a dobré pití. 

Děkujeme všem za vaši účast. 


Fotky:


Autor:

Lucie Trnečková

Organizace školení, obchodní a redakční činnost, marketing

Je součástí vzdělávacího týmu. www.efektivniskoleni.cz