Produkty

Úvodní stranaProdukty › Synchronizace úložiště dokumentů s MS AZURE Blob

Synchronizace úložiště dokumentů s MS AZURE Blob

09.03.2020


V poslední době více než kdy jindy probíhají i cílené útoky pomocí kryptovirů na počítačové vybavení organizací nejen ve státní správě. Systém GINIS proti nim umíme efektivně chránit díky komplexnímu systému záloh, replikaci úložišť dokumentů a kontrole dostupnosti systémových služeb.

Zálohy databáze IS GINIS

Databáze každého informačního systému je jeho alfou i omegou, a proto je důležité nejen pro případ napadení virem, ale i havárie hardwarového vybavení, provádět pravidelné a kvalitní zálohy. Dle požadované četnosti jsme schopni zálohovat v jakýchkoliv časových intervalech, až do maximální bezpečnosti kdy jsme schopni obnovit databázi do okamžiku několika minut před kritickým selháním, a to jak na lokální úložiště, tak právě i do cloudu, kam se k nim kryptoviry nedostanou.

Synchronizace úložiště IS GINIS

Neméně důležitá součást systému GINIS je úložiště dokumentů. Zatímco databáze uchovává veškerá metadata dokumentu, samotná podoba dokumentu je uložena právě zde. Aby nedošlo v případě havárie či napadení ke ztrátě obsahu dokumentů, nabízíme coby součást tohoto balíku i replikaci úložiště dokumentů. Systém automaticky replikuje dokumenty na sekundární úložiště, a v případě výpadku primárního úložiště využije automaticky záložní, aniž by uživatel na svém konci cokoliv poznal. Po opětovném zprovoznění primárního úložiště jsou chybějící dokumenty automaticky zreplikovány zpět.

Monitorování dostupnosti systémových služeb GINIS

Dále pro zvýšení dostupnosti služeb implementujeme zakázkový skript, který monitoruje provoz systémových služeb GINIS, a v případě výpadku je dokáže automaticky znovu nastartovat. Pokud se službu nepodaří opakovaně spustit, upozorní mailovou avizací pověřenou osobu, která následně problém odstraní.


Přílohy:


pdf-icon - Popis produktu

Fotky:Autor:

Jakub Jeřábek

Spisová služba:

Odborník, implementátor a školitel a metodik elektronické spisové služby GINIS Standard v ASI informační technologie, VAR GORDIC, vedení a pomocné procesy spisové služby, certifikovaný auditor spisové služby (IPSD),

IT:

Certifikovaný odborník správy IT hardware i software, se zaměřením na systémy Microsoft Windows - SQL, IIS, aj.; síťové prvky, a cloudová řešení (certifikáty ECDL, GOPAS a Zyxel)