Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Metodický portál GORDIC – legislativa, postupy, návody na jednom místě

09.08.2021


Firma GORDIC si dlouhodobě dává za svůj cíl, poskytnou svým zákazníkům kvalitní podporu. Proto dbá na proškolení svých pracovníků a zvyšování jejich profesních znalostí pro poskytování co nejkvalitnějších služeb. Tím vytváří kvalitní školitele, jako byla například za ekonomiku paní Ing. Ludmila Juráková a dnes její nástupkyně Ing. Kateřina Votavová. Dlouhodobě vytváří každoroční metodiky v tištěných podobách a pomocí svých distributorů předává důležité informace na své zákazníky. Teď veškeré informace přenesla na svůj metodický portál.

 

Na metodický portál se můžete proklikat na stránkách www.gordic.cz přes volbu PODPORA, nebo odkazem https://www.gordic.cz/podpora/metodika. My si ho teď spolu podrobně projdeme.
 
Jak vám můžeme pomoci?
 
První, co uživatel uvidí, je fulltextové vyhledávání napříč metodickým portálem. To má za cíl zrychlit hledání potřebných informací a nabídnou relevantní odpovědi bez nutnosti zdlouhavého proklikávání jednotlivých částí.
 
Co je třeba hlídat?
 
V prostřední části je pro uživatele rozdělení metodického portálu na Legislativa, Postupy a návody, Metodiky a Stanoviska a komentáře.
 
Legislativa je nejrozsáhlejší a obsahuje:
Zákony – úplná a aktuální znění prováděcích zákonů, které souvisejí s účetnictvím, rozpočtem, DPH, …
Vyhlášky – úplná a aktuální znění prováděcích vyhlášek, které souvisejí s účetnictvím, rozpočtem, DPH …
Účetní standardy – úplné a aktuální znění Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky
Ostatní – ostatní závazné předpisy jako jsou nařízení EU, metodické pokyny MF atd…
 
Postupy a návody obsahují vybrané metodické postupy a návody představené formou názorných příkladů a instruktážních videí. Jsou jak pro ekonomické moduly, tak pro mzdy nebo spisovou službu. Viz příklady níže:
Postup při vypracování rozhodnutí vydaného v elektronické podobě na poštovní adresu
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/postupy-a-navody-detail?uuid=400166
 
Vazba mezi účetními zápisy a jejich vliv na Přiznání k dani z přidané hodnoty
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/postupy-a-navody-detail?uuid=400169
 
Nastavení elektronických výplatek v SQLPAM
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/postupy-a-navody-detail?uuid=400180
 
 
Metodiky obsahují PDF soubory tištěných metodik vydávaných společností GORDIC. A to Metodiku pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace nebo organizační složky státu. Dále metodiky DPH, metodiku pomocného analytického přehledu a metodiku uzavírání a otevírání účetnictví v oblasti veřejných rozpočtů.
 
 
Stanoviska a komentáře obsahují oznámení a vysvětlení problematických jevů či záludností z nejrůznějších oblastí metodiky vydávané firmou GORDIC. Ty se zde dají rozkliknout za jednotlivé oblasti např.: Mzdy, Odpisy, Majetek, Účetnictví, Účetní výkazy, Rozpočet, Rozpočtová skladba, Finanční kontrola, Transfery, DPH, Termínované vklady. Pro bližší představu uvádíme příklad níže.
 
Uplatnění finanční kontroly i v případě příjmů a výdajů v rámci hospodářské činnosti obce
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/stanoviska-detail?uuid=400162
 
Mohlo by Vás zajímat
 
Mohlo by Vás zajímat je další část aktuálních metodických novinek informujících o změnách zákonů, novel vyhlášek, nebo novinky v oblasti DPH či spisové služby.
Očekávané změny ve mzdové a sociální oblasti od července 2021
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/novinky-detail?uuid=400389
Změny zákonů vyplývající ze zákona č. 261/2021 Sb. vztahující se k elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (DEPO)
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/novinky-detail?uuid=400402
 
Vy se ptáte, my odpovídáme
 
Poslední část metodického portálu jsou odpovědi na často kladného dotazy našich zákazníků. V tuto chvíli není na metodickém portálu možnost, aby uživatel vznesl do této sekce svůj dotaz elektronicky, ale může poslat svůj dotaz na svého distributora. Ten buď dokáže zákazníkovi pomoci s metodickým dotazem, nebo požádá o konzultaci metodiky firmy GORDIC.
Dopočítávají se zpětně odpisy za období, kdy byl majetek oceněn reálnou hodnotou, když důvody k tomuto ocenění pominuly?
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/faq-detail?uuid=400038
 
Navštívili jste již metodický portál?
 
Budeme rádi, když metodický portál GORDIC vám pomůže při vaší práci, pro vyhledání aktuálních zákonů, pro vyřešení vašich pracovních problémů. Děkujeme, že nám ho díky Vašim dotazům pomáháte zlepšovat a vytvářet.

Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.