Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Digitální a informační agentura a nové certifikáty do ISZR

05.12.2023


 Od 1. 4. 2023 přešla pravomoc a působnost v oblasti správy a provozu Informačního systému základních registrů (ISZR) ze Správy základních registrů (SZR) na Digitální a informační agenturu (DIA). SZR zřízená podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech bude zrušena ke dni 1. 1. 2024 dle zákona č. 471/2022 Sb.

Z tohoto důvodu a právního stanoviska bylo rozhodnuto o ukončení platnosti certifikátů vydaných certifikační autoritou ISZR SZR v období od 1. 4. 2023 do 20. 9. 2023 pro agendové informační systémy (AIS) pro přístup do ISZR a Informačního systému sdílené služby.

Od 25. 9. 2023 jsou certifikáty pro agendové informační systémy vydávány novu certifikační autoritou ISZR DIA. Certifikáty vydané certifikační autoritou ISZR SZR v období od 1. 4. 2023 do 20. 9. 2023 budou k 28. 12. 2023 zneplatněny.

DIA o tom informovala formou sdělení rozesílaného koncem října do datových schránek všech OVM. Každý, kdo má certifikát vystavený v tomto období byl navíc informován E-mailem.

Z výše uvedeného důvodu je potřeba podat nové žádosti o vystavení certifikátu pro Váš AIS novou certifikační autoritou ISZR DIA nejpozději do 20. 12. 2023 a do 27. 12. 2023 naimplementovat nové certifikáty do Vašich AISů.

Generování se nově provádí v aplikaci GeneratorCertRAZR a pro nové certifikáty se používá větší délka šifrovacího klíče 3072 bitů.

S aplikací již máme zkušenosti a jsme připraveni s podáním žádosti a vystavením certifikátu pomoct.


Fotky:


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).