Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Rozklikávací rozpočet – transparentní prezentace ekonomických dat měst a obcí

29.12.2020


Snadný a rychlí přístup k základním přehledům z oblasti rozpočtu, smluvních vztahů či hospodaření příspěvkových organizací, to je rozklikávací rozpočet firmy GORDIC.

 
V letošním roce jsme provedli úspěšnou implementaci rozklikávacího rozpočtu pro Obec Světlá Hora, a proto bychom Vám ji rádi blíže přiblížili.
 
Obec Světlá Hora se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji a žije zde přibližně 1400 obyvatel.
Informační systém GINIS Standard využívá od roku 2016 a v letošním roce 2020 přistoupili k zprovoznění rozklikávacícího rozpočtu.
Obec kromě standardní nabídky, kde je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu, požadovala i zveřejňování došlých faktur a uzavřených smluv nad 150 000,- s elektronickým obrazem.
 
Rozklikávací rozpočet obce najdete na adrese http://rozpocet.svetlahora.cz/
 
V levé části stránky se nachází volba roku a pod ní základní pohledy na výdaje, příjmy a detail. Rozpočet je zobrazen v tisících Kč. První pohled je dle druhového členění, po rozkliknutí detailu je pak zobrazen rozpad na jednotlivé položky rozpočtové skladby.
Přes detail pak občan vidí pohled na významné příjmy a výdaje obce, vývoj v letech, ukazatel dluhové služby, nebo právě již zmíněné faktury a smlouvy.
 
Zveřejňování dat si provádí sama organizace a to velice jednoduše z modulu UCR – účetní a rozpočtové výstupy vygenerováním příslušné sestavy.
 
Podpora mobilních telefonů a tabletů je pro rozklikávací rozpočet firmy Gordic samozřejmostí. Stávající verze může být v budoucnu ještě rozšířena o investiční mapu. Což je přehledný a srozumitelný způsob prezentace aktuálních nebo zamýšlených investic formou mapy.

Fotky:


Přílohy:

pdf-icon - Mapa investic

pdf-icon - Rozklikavácí rozpočet


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.