Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Pro zasílání výkazů do státní pokladny dochází k velkým změnám

02.07.2024


Předem článku bych chtěl ubezpečit všechny zákazníky, že změny se jich v tuto chvíli netýkají. Ke změnám samotných výkazů nedochází a do konce roku 2024 bude odesílání dat fungovat stále stejně. Nicméně postupně bude dobré přejít na nový způsob.

 
 
Jaký byl stanoven harmonogram?
Od 9. 2. 2024 byl zveřejněn návrh technického manuálu s popisem komunikace. Na základě tohoto manuálu firma Gordic do modulu PED (podání elektronických dat) již zapracovala potřebné změny.
 
Od 1. 3. 2024 byl zahájen pilotní provoz pro dobrovolně přihlášené organizace. Vybrané organizace začínají data posílat novým způsobem.
 
Od 1. 7. 2024 dochází k ostrému provozu, kdy organizace mohou do státní pokladny již zasílat výkazy novým způsobem. Stále je však funkční starý způsob odesílání.
 
Od 1. 1. 2025 bude funkční jen nový způsob zasílání.
 
 
K jakým změnám tedy dochází?
- Odstranění šifrování pro všechny výkazy odesílané ÚJ do CSÚIS, včetně povinnosti uvádět identifikátor celistvosti. Data jsou při přenosu již dostatečně zabezpečena použitým komunikačním kanálem HTTPS, proto už nebude požadováno jejich šifrování před odesláním.
 
- Změna způsobu přihlašování ZO (zodpovědné osoby) ke službám CSÚIS. Nově pomocí komerčního certifikátu registrovaného v CSÚIS, nebo prostřednictvím JIP/KAAS.
 
- Změna procesu registrace ZO. Správu ZO provádí Zástupce Účetní jednotky přímo v Portálu CSÚIS. PDF formulář pro správu Agendy ZO/NZO se ruší dne 20.06.2024.
 
- Zástupce Účetní jednotky provádí změny ZO v Portálu CSÚIS po přihlášení prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím JIP/KAAS.
 
- Ruší se rozlišení mezi ZO a NZO – všechny mají oprávnění ke všem výkazům.
 
- ZO se nově ověřuje pomocí certifikátu registrovaného k ZO v CSÚIS.
 
 
Doporučený postup pro ZO:
- Přihlášení Zástupce ÚJ do nového Portálu CSÚIS pomocí ISDS (datových schránek) a revize stavu přiřazených Zodpovědných osob (červenec/srpen 2024.)
 
- Migrace vybraných ZO na komunikaci certifikátem, přesměrování webových služeb do nové služby (srpen/září 2024).
 
- Zaslání nešifrovaných výkazů za 3. čtvrtletí 2024 novým způsobem (říjen 2024).
 
 
Z výše uvedenými kroky Vám budeme postupně pomáhat, během měsíce července a srpna Vás kontaktuje EKO tým Ing. Tomáš Appl nebo Jiří Ferbínek.
 
 
 
Informace přejaty z www stránek MF ČR. Pokyny pro přechodné období.

Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.